ÚVOD

O NÁS

NAPÍŠTE NÁM

 

 

Likvid Car – Slovensko
Dr. Jozef Bőszőrményi

Sprostredkovanie služieb maximálnej pomoci a starostlivosti pri riešení Vašej poistnej udalosti u Vášho poisťovateľa, alebo poisťovacích spoločností na súčasnom poistnom trhu.

 

  Ste na stránke: Úvod


Hlavné Menu


 Úvod

  Služby

  Časté otázky

  Kontakt

  Plnomocenstvo

 


Vitajte vo firme Likvid Car - SlovenskoStali ste sa účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste zavinili, alebo ktorá Vám bola spôsobená na Vašom motorovom vozidle a máte nárok na náhradu škody u Vášho poisťovateľa, alebo poisťovacích spoločností na súčasnom poistnom trhu?

Spoločnosť Likvid Car – Slovensko, Vám poskytne služby maximálnej pomoci a starostlivosti pri riešení Vašej udalosti u Vášho poisťovateľa, alebo poisťovacích spoločností na súčasnom poistnom trhu, tak aby Vaša škodová udalosť bola vybavená v stanovených lehotách pre vybavenie v maximálne možných hraniciach Vášho nároku.

Spoločnosť zabezpečí a vyhodnotí potrebné informácie zodpovedajúce ku každej konkrétnej poistnej udalosti, ktorá nastala a má charakter náhodilej poistnej udalosti na základe uzavretých Poistných Zmlúv a poistného krytia u poisťovateľa.

Spoločnosť Likvid Car – Slovensko, ďalej zabezpečuje a ponúka služby:

 • súdneho znalca z oblasti:
  - cestnej dopravy
  - strojov a  str. zariadení
  - stavieb
  - ekonomiky, účtovníctva
  - traumatológie
 • právnu ochranu klienta pri uplatnení nárokov na náhradu škody na zdraví, vecnú škodu, alebo inú majetkovú újmu
 • služby detektíva pri potrebe nestranného šetrenia a preukázania skutočností potrebných k likvidácií PU
 • prehodnocovanie, analýza uzavretých poistných zmlúv k potrebnej poistnej ochrane a následné doporučenie optimálnej poistnej ochrany pre klienta

 

 

2007 © Likvid Car, webdesign by oxcom