ÚVOD

O NÁS

NAPÍŠTE NÁM

 

 

Likvid Car – Slovensko
Dr. Jozef Bőszőrményi

Sprostredkovanie služieb maximálnej pomoci a starostlivosti pri riešení Vašej poistnej udalosti u Vášho poisťovateľa, alebo poisťovacích spoločností na súčasnom poistnom trhu.

 

  Ste na stránke: Časté otázky


Hlavné Menu


 Úvod

  Služby

  Časté otázky

  Kontakt

  Plnomocenstvo

 


Časté otázkyČo robiť, ak nie som spokojný u poisťovateľa s vyčíslenou výškou škody – poistným plnením?

Ak nie ste s vyčísleným nárokom a výškou odškodnenia škody zo strany poisťovateľa spokojní, doporučujem Vám podať písomnou formou na príslušného pracovníka likvidácie (vedúci likvidácie poisťovateľa), dožiadanie o znovu prehodnotenie vyčíslenia škody.

Čo je všeobecná hodnota vozidla?

Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté vplyvy trhu (predajnosť).

Čo je technická hodnota vozidla?

Technická hodnota vozidla je zvyšok technickej životnosti vozidla (bývalá časová cena), stanovená podľa znaleckého štandardu pre odhad hodnoty cestných vozidiel, schváleného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Aká je doba premlčania u nárokov z poistenia?

Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok po poistnej udalosti.

Doporučujem, v rámci poskytovaných služieb poisťovacími spoločnosťami, pripomenúť a zdôraznť poisťovni, že:

"Klientom nie je nik s kým je treba bojovať. Ešte nikto nad svojím klientom nezvíťazil. A je vždy ľahšie si klienta udržať, ako ho znovu získať."

 

 

2007 © Likvid Car, webdesign by oxcom